เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ทุก ๆ 10,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นโชคทันที 1 สิทธิ์
(สามารถรวมใบเสร็จเพื่อสะสมสิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม)
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 66
* ปิดลงทะเบียนและแลกรับของสมนาคุณแล้ว *
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
• ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 จับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมโปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียด ณ จุดขาย
• ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าจะต้องลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม) แล้วเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลบัตรเข้าชมการแข่งขัน Thailand Open 2023 ทั้งสองรายการ กรอกข้อมูล อาชีพ สถานที่ซื้อ สินค้าที่ซื้อ พร้อมถ่ายภาพบัตรประชาชน ใบเสร็จ และใบรับประกัน (ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน ใบเสร็จ และใบรับประกันต้องข้อมูลตรงกันกับชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียนไว้ภายในระบบ)
• ผู้ร่วมรายการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ และหมายเลขลุ้นรางวัลได้ในวันทำการถัดไปเวลา 16.00 น. หลังจากที่ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อย
• ทีมงานจะติดต่อยืนยันสิทธิ์โดยการโทรหาผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น จะไม่มีการส่งข้อความ SMS ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการยืนยันสิทธิ์จะไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณี โดยผู้ร่วมรายการที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่ผ่าน Line Haier Thailand Official เท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับรับรางวัล ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการประกาศผล หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลในลำดับถัดไปเพื่อรับรางวัลต่อไป
• รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ หากไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท ฯ โดยตรงเท่านั้น และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ จะต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด โดยผู้ที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ และทองคำนั้นจะต้องเป็นผู้มารับรางวัลด้วยตัวเองไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น และยินยอมให้ทางบริษัท บันทึกภาพขณะรับรางวัล เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ต่อไป
• ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่ายอมรับในกติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุกทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกติกาต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด พนักงานบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
• สำหรับสินค้าพรีเมียมมีจำนวนจำกัดเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าพรีเมียมที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท ฯ จะจัดส่งของพรีเมียมหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นต้นไป และใช้เวลา 45-60 วันทำการในการจัดส่ง
*ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ได้วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป